KURBAN

O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes

FİLİSTİN / GAZZE

Kardeşlerimizin; gıda, kıyafet, barınma, sağlık gibi birçok alanda yardıma ihtiyacı var.

YETİM

O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Duha 6. Ayet

SU KUYUSU

De ki: “Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akarsu kaynağı getirebilir?” (Mülk 30)

KATARAKT

O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz.” Mü’minun 78

Değerli kardeşim, sende bu hayır kervanında olmak istersen bağış yaparak ihtiyaç sahibi insanlara iyilikte bulunabilirsin.

Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için birlikte olalım.

"Gönüllü olmak ister misin?

Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.

Vicdan

İnsanın içinde bulunan ahlâkî otorite, ahlâkî değerler ve eylemler hakkında hüküm verme ve yargılama yetiniz yerinde mi?

İyilik

Hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardımlarda bulunmak ister misin?

Sosyal Sorumluluk

Bütün toplumla birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeye destek vermeye hazır mısın?

Nisa Suresi, 79. Ayet

Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir.

İyilik Hikayeleri