Gönüllü Kimdir?

Sahip olduğu fiziki güç, maddi imkân, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını Siyahareketi Derneğinin olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir.
Siyahareketi Derneği, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, Siyahareketi Derne-ğini hedefleri ve görevleri ile birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir.
Siyahareketi Derneği Gönüllüsü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.

*Gönüllü vicdani, dini ve sosyal sorumluluğunu yerine getirme amacıyla hareket eder.
* Gönüllü; “Hayır ve iyilik Gönüllüsü” demektir.
*Gönüllü; merhametlidir, erdemlidir ve herkesi merhametli ve erdemli olmaya çağırır.
* Gönüllü; yakın çevresinde ve dünyanın herhangi bir yerinde mağdur, muhtaç durumda olana yardım elini uzatmayı görev bilir.
*Gönüllü; etrafındaki her türlü değeri (emeğiyle, yeteneğiyle, becerisiyle, çevresiyle, her türlü taşınır-taşınmaz malı ile bileğinin, kaleminin, sözünün gücü ile) yardım ve dayanışma için yönlendirir.
*Gönüllü; Siyahareketi’nin görev ve hedeflerine hizmet eden her türlü çalışmayı teklif eder ve bu çalışmalarda Siyahareketi’nin bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde görev alır.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA ALANLARI

Gönüllüler; Derneğimizin bütün faaliyeti, kampanya ve proje için, Siyahareketi Derneğimizin bilgisi dâhilinde hareket eder, web sitesindeki bilgilerden yararlanılabilir. . (Örnek: Proje tanıtım programları, kermesler, biletli organizasyonlar, kampanya ve projelere fon bulma organizasyonları vb,)

Gönüllüler; Savaşlar, sel, deprem gibi doğal afetler, büyük çaplı yangınlar, salgın hastalıklar ve kazalar gibi olaylarda görev alabilmek için afetlere hazırlık eğitimleri alırlar.

Kriz bölgelerinde arama –kurtarma çalışmalarına katkı verebilmek için AFAD koordinasyonunda eğitimlere katılır gerekli bilgileri donanarak ihtiyaç halinde hazır olur.

Saha çalışmalarında kaza ve kriz zamanlarında,  aldıkları acil yardım ve sağlık eğitimleri ile insan hayatını kurtarabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilirler.

Sağlıkçı gönüllüler; Kriz dönemleri başta olmak üzere, Derneğimizin sağlık çalışmalarında yer alarak bilgi ve becerilerine uygun çalışmalara katılırlar. Yurt Dışı klinik çalışmaları, katarakt ameliyatları, salgın hastalıklarla mücadele, deprem gibi kriz zamanlarında saha elemanı olarak görev alabilirler. Derneğimiz tarafından projelendirilen diğer sağlık çalışmalarına katkı sağlarlar.

Psikososyal hizmet gönüllülerimiz, Derneğimizin ilgilendiği gerek yetim kardeşlerimize ve gerekse kardeş ailelerimizin bireylerine gerekli psikolojik desteği imkânlar doğrultusunda verirler. Tecrübelerimiz göstermiştir ki: Özellikle çocuklar ve yalnızlığa itilmiş aile bireyleri psikolojik olarak kollanma ve korunma ihtiyacı hissetmekteler. Gönüllülerimiz psikolojik desteği, ev ziyaretlerinde, aile durum tespitleri yapılırken veya dernek ortamında ve gene kriz bölgelerinde sağlayabilirler.

Gerekli olduğu takdirde sosyal hizmetler ile bir hastanın bakımına, bir öğrenci kardeşimizin dersine yardım ederek ve gerekirse ihtiyaçlı ailelerimizin ev veya ev eşyalarının teminine kadar uzanabilen bir dayanışma içinde olurlar.

Tanıtım ve halkla eğitim gönüllüleri, derneğimizin kurumsal tanıtımını, kampanya ve projelerini etkinliklerle programlarına aktarabilirler; Bunu gerek basın ve her türlü sosyal medya iletişimi ya da yüz yüze görüşmeler ile bağışçılarımızı ziyaret ederek ve bulundukları ortamlarda faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaparak, broşürlerimizi dağıtarak  sağlayabilirler

Gönüllülerimiz insan hayatını kolaylaştıracak, dezavantajlı insanlara destek olacak her tülü faydalı projeyi geliştirerek Dernek Yönetimine sunabilir.  Bu projeler üretilirken uygulama alanlarının gerçekliğine ve hedef kitlenin var olmasına dikkat et eder.  Özellikle çocukların eğitimleri için gerçekleştirilecek projelerin uygulama alanları çocukların evleri ve dernek merkezimiz olarak düşünülebilir. Kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşadıkları evlerin ve öğrencilerin okullarının tamiratı, bakımı ve onarımı gibi projeler ile sosyal hayatın içinde karşılığı olan projeler ile iyiliğin diri kalmasına vesile olabilmektedir.

Gönüllülerimiz internet üzerinden, gerek sitemizde yayınlanan yazı ve haberlerimizi ve gerekse sosyal medya hesaplarımızı takip ederek kendi sayfalarında bunları paylaşarak daha çok insana ulaşmaya vesile olabilirler.

İyilikle ilgili içerikler üreterek, derneğimizin yaptığı çalışmalara katkı sağlayabilirler. Bulundukları sanal ortamlarda dernek çalışmaları ile alakalı yazı yazabilir, bloglar açabilir, kendi çalışmalarında derneği etiketleyerek görünür olmasını sağlayabilir.

Aynı zamanda dernek gönüllüleri tarafından hazırlanan ürünlerin internet üzerinden satışını gerçekleştirebilir, kampanya ve proje tanıtımlarına destek sağlayabilirler.

Gönüllülerimiz, derneğimize yeni gelen gönüllülerimiz ile yakın ilgilenerek öncelikle derneğin amacı doğrultusunda nasıl çalışmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaparlar. Eğitim hizmetlerimiz; Dernek tarafından desteklenen çocuklarımız için hafta sonu ek kurslar düzenleyerek, takviye dersler ile eksiklerin giderilmesine yardımcı olur.

Eğitim Tesis ve Altyapı Yardımları (kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi ve benzer farklı tür ve düzeylerde eğitim kurumu inşa ve / veya tadilatı; fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim birimi inşa ve / veya tadilatı vb.) alanında projeler hazırlayıp uygularlar.

Eğitim Araç Gereçleri Yardımları (öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı ders araç gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması vb.) alanında etrafındaki insanları her türlü haberleşme aracını kullanarak harekete geçirirler.

Yeterlilik Kazandırma Yardımları (meslek kazandırma, mesleki yeterliliğe derinlik kazandırma ve benzeri mahiyetlerde eğitim hizmetleri verilmesi vb.) ile ihtiyaca göre kursların düzenlenmesini sağlarlar.

Gönüllüler, yukarıda belirtilen alanlardaki uygulamalar haricinde aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapabilirler:

a) Danışmanlık: Görev konusunda uzman kişiler uzmanlıkları alanında danışmanlık yaparak destek olurlar.

b) Tercümanlık: Ülkemizde bulunan muhacirler ve yabancı uyruklu insanlarla iletişim için tercümanlık çok önem arz etmektedir. Gönüllülerimiz aynı zamanda Yurt Dışı projelerine de katılarak, Dış ülkelerdeki insanlar ile irtibatın sağlanmasında destek olurlar.

c) Ofis Hizmetleri: İhtiyaç halinde ofis işlerinde ve dernek merkezimizde yapılan her türlü işin yapılmasında dernek çalışanlarımıza yardım ederek ofis çalışmalarına yardımcı olurlar.

d) Teknik Hizmetler: Sahada ve dernek merkezinde ihtiyaç duyulan teknik hizmetler için yeterli bilgi ve beceriye sahip olan gönüllülerimiz katkı sağlarlar.

e) Lojistik Destek Hizmetleri: Gönüllülerimiz, her türlü saha çalışmasında ve etkinliklerde aktif olarak katkı sağlayarak işlerin yürümesini yardımcı olurlar. Etkinliklerin görüntülenmesi, fotoğraflanması, rutin işlerin yapılması, afişlerin asılması, yiyecek ve içeceklerin hazırlanıp sunulması da dahil olmak üzere her türlü destek hizmetine katkı sağlarlar.