YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI ORGAN TÜRÜ GÖREV
Hüseyin CERRAHOĞLU Yönetim Kurulu Başkan
Mustafa BÜYÜKKİRAZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yunus GÜNEY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YAKUP YÖNTEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hüseyin AKAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdullah ÇAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa AYDIN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Recep ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Selim Sarper KÜÇÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ersan SALİHOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üye
Salih SARICAOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üye
Süleyman BİREL Yönetim Kurulu Yedek Üye
Ümmühan TEMİZ Yönetim Kurulu Yedek Üye
Fatma Hacer  UYAN Yönetim Kurulu Yedek Üye
Nimet CERRAHOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üye
Turgay KURTOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üye
Ali SÜLEYMANOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üye

DENETİM KURULU

ADI SOYADI ORGAN TÜRÜ      GÖREVİ
 İsmail Uyan Denetleme Kurulu Başkan
 Zekeriya TEMİZ Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
 Ravza GÖKTAŞ Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
 İsmail MERT Denetleme Kurulu Yedek Üye
 Yasemin GENÇ Denetleme Kurulu Yedek Üye
 Osman ŞEN Denetleme Kurulu Yedek Üye